Driftsstatus

 

Normal drift

Hårdheden på vandet er ca. 9 dH.

 

         

 

Om vandværket

 

Vandværket forsyner 335 forbrugere med drikkevand. Vandet bliver hentet i vandværkets 6 boringer, der alle er beliggende ved vandværket på Sønderskovvej. Vandet oppumpes fra ca. 40 meters dybde.  Fra vandværket udpumpes årligt ca. 110.000 kubikmeter vand til værkets forbrugere. Læs mere her

  

 

Kontakt

 


  • Vedr. Uheld og drift: Kontakt 22 43 63 42
  •  
  • Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning:
  • Kontakt Microwa Abc tlf.: 70 26 93 26.
    Du kan også kontakte vandværkets bestyrelse direkte pr. telefon eller email.